Toni Berger

Lege PhD

Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Spesialkompetanse: Epileptogenese (årsakene til at epilepsi oppstår). Epigenetikk i hjerneceller (aktivering og inaktivering av gener).