Yvonne Myrtvedt Wollertsen

Tekniker klinisk nevrofysiologi, brukerrepresentant

Arbeidssted: Seksjon for klinisk nevrofysiologi, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.

Spesialkompetanse: Tekniker klinisk nevrofysiologi. Forskningsadministrator Bergen Epilepsy Research Group (BERG). Brukermedvirkning i forskning og innovasjon.