Benytt gjerne skjemaet hvis du: - Ønsker kontakt med noen i nettverket - Vil forske i EpilepsiNett - Vil bidra i referansenettverket - Vil knyttes til Forum for Brukerstyrt Epilepsioppfølging