Jørn Mandla Sibeko

Ass. generalsekretær Epilepsiforbundet

Arbeidssted: Epilepsiforbundet.

Spesialkompetanse: Brukermedvirkning.