Ergoterapeut

Helene Myklebust Letèn, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo universitetssykehus