Ergoterapeut

Helene Myklebust Letèn, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus

Christina Mol Slettenes, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus