Farmakologi

Prof. Cecilie Johannessen Landmark, Spesialsykehuset for epilepsi SSE Oslo universitetssykehus (OUS), seksjon for klinisk farmakologi OUS, og Program for farmasi OsloMet - storbyuniversitetet.