Pediatri


Pediatri

Kristina Flemming, Universitetssykehuset Nord-Norge

Thorsten Gerstner, Sørlandet sykehus

Ida Stenshorne, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Kari Aaberg, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus