Pediatri


Pediatri

Thorsten Gerstner, Sørlandet sykehus

Ida Stenshorne (lege i spesialisering), Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Kari Aaberg, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus