Spesialpedagog

Silje Systad, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Camilla Voss, Solberg skole ved Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Viken fylkeskommune