Skolegang og yrkesaktivitet


Kari Aaberg (leder), Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Ola Nakken, Akershus universitettsykehus

Martha Seim Realfsen, Akershus universitetssykehus

Ida Stenshorne, Vestre Viken HF


Problemstillinger

-Hvilke risikofaktorer bidrar til at unge med epilepsi ikke gjennomfører skolegang og utdanning?

-Hvilke risikofaktorer bidrar til at unge med epilepsi faller utenfor yrkeslivet?