Skolegang og yrkesaktivitet


Kari Aaberg (leder), Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Martha Seim Realfsen, Akershus universitetssykehus


Problemstillinger

-Hvilke risikofaktorer bidrar til at unge med epilepsi ikke gjennomfører skolegang og utdanning?

-Hvilke risikofaktorer bidrar til at unge med epilepsi faller utenfor yrkeslivet?