Helsetjenester og brukerstyrt epilepsioppfølging


Jeanette Koht (leder), Oslo universitetssykehus

Marte Roa Syvertsen (leder), Vestre Viken HF

Eline Dahl-Hansen, Vestre Viken HF


Problemstillinger

-Hvilke effekter har innføring av brukerstyrt oppfølging hatt for forbruk av helsetjenester, både elektivt og akutt?

-Hvilke effekter har innføring av brukerstyrt epilepsioppfølging hatt for pasientenes sykdomsbilde og livskvalitet?