Psykiske helse og dødelighet


Kristin Alfstad (leder), Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Maryam Shirzadi (leder), St. Olavs Hospital

Antonia Villagrán Lillo, Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Sverre Myren, Ålesund sjukehus

Eline Revdal, St. Olavs Hospital


Problemstillinger

-Hvilke risikofaktorer er knyttet til redusert psykisk helse hos unge med epilepsi?

-Hvilke risikofaktorer er knyttet til død blant unge med epilepsi?