Psykiske helse og dødelighet


Kristin Alfstad (leder), Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Maryam Shirzadi (leder), St. Olavs Hospital

Antonia Villagrán Lillo, Spesialsykehuset for epilepsi SSE

Sverre Myren-Svelstad, Ålesund sjukehus

Eline Revdal, St. Olavs Hospital


Problemstillinger

-Hvilke risikofaktorer er knyttet til redusert psykisk helse hos unge med epilepsi?

-Hvilke risikofaktorer er knyttet til død blant unge med epilepsi?