Nevrologi

Kristin Alfstad, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus

Silje Alvestad, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus

Dag Aurlien, Stavanger Universitetssjukehus

Christoph Beier, Odenese Universitetshospital

Rikke Bendixen, Molde sjukehus, Helse Møre og Romsdal

Toni Berger, Oslo Universitetssykehus

Prof. Marte Bjørk, Haukeland Universitetssjukehus

Jakob Christensen, Aarhus Universitetshospital

Eline Dahl-Hansen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Guttorm Eldøen, Molde sjukehus, Helse Møre og Romsdal

Birgitte Falck, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prof. Nils Erik Gilhus, Haukeland Universitetssjukehus

Ira Haraldsen, Oslo Universitetssykehus

Oliver Henning, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus

Mari Wold Henriksen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Kjell Heuser, Oslo Universitetssykehus

Gernot Hlauschek, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus

Susanne Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Stephanie Knudtzon, Universitetssykehuset Nord-Norge

Jeanette Koht, Oslo Universitetssykehus

Eivind Kolstad, Haukeland Universitetssjukehus

Prof. Morten Lossius, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus

Caroline Lund, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Ellen Molteberg, Spesialsykehuset for epilepsi SSE, Oslo Universitetssykehus

Christian Samsonsen, St. Olavs Hospital

Jon Julianto Sletto, Molde sjukehus, Helse Møre og Romsdal

Maryam Shirzadi, St. Olavs Hospital

Marte Syvertsen, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

Torleiv Svendsen, Sykehuset Innlandet

Prof. Erik Taubøll, Oslo Universitetssykehus

Nils Olav Aanonsen, Oslo Universitetssykehus